Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 29.10.2018
Odbiór końcowy inwestycji drogowej w Brodowie

26 października br. nastąpił odbiór końcowy wspólnej inwestycji drogowej Powiatu Działdowskiego i Gminy Iłowo-Osada pn. ,,Przebudowa chodnika w miejscowości Brodowo w ciągu drogi powiatowej nr 1304 N’, której wykonawcą był Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Działdowie. Długość przebudowanego chodnika wyniosła 389,00 mb.

Powiat Działdowski reprezentowany był przez wicestarostę Mariana Brandta, zaś Gmina Iłowo-Osada przez wójta Sebastiana Cichockiego i sekretarz Lidię Nygę-Skwarę. W odbiorze uczestniczyli również: zca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Krzysztof Chyliński oraz kierownik Bazy Sprzętu i Transportu w Działdowie Stanisław Górny, zaś ze strony wykonawcy kierownik RZSW w Działdowie Tomasz Rozentalski.

Galeria

Roboty objęły wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, w kolorze grafitowym, układanej na podsypce cementowo-piaskowej, ze spoinami wypełnionymi piaskiem o powierzchni 164,63 m² i ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, w kolorze szarym (z 20% udziałem kostki w kolorze czerwonym) układanej na podsypce cementowo-piaskowej, ze spoinami wypełnianymi piaskiem o powierzchni 408,59 m².

Galeria

Koszt inwestycji wyniósł 104 248,51 zł, w tym udział Powiatu Działdowskiego to 67 407,09 zł, zaś Gminy Iłowo-Osada – 36 841,42 zł.

Fot: Piotr UtrataDodał: Benedykt Perzyński