Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 31.10.2018
Wniosek Powiatu Działdowskiego zatwierdzony pozytywnie!

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwalę dotyczącą wsparcia budowy dróg lokalnych w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” wpłynęły 92 wnioski o przyznanie pomocy na łączną wnioskowaną kwotę pomocy ponad 108 mln zł, natomiast dostępny limit środków określony dla województwa warmińsko-mazurskiego dla tego typu operacji w ramach przedmiotowego naboru wynosi ok. 33 mln złotych.

Na liście zatwierdzonych wniosków znajduje się również wniosek złożony przez Powiat Działdowski: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1373N od km 4+449,22 do km 6+960,00” na kwotę pomocy w wysokości 1 336 230 zł.

Lista wszystkich wniosków w załączniku:

Dodał: Benedykt Perzyński