Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 06.10.2021
Odbiór końcowy remontu (odnowy) drogi powiatowej nr 1255N gr. powiatu – Tuczki (film)

5 października 2021 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji: Remont (odnowa) drogi powiatowej nr 1255N gr. powiatu – Tuczki (do ronda) od km 4+517 do km 11+556 o dł.7,039 km. Wykonawcą robót drogowych była firma ALTOR  Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. -Długość wyremontowanego odcinka wyniosła 7,039 km.

W odbiorze uczestniczyli: poseł na Sejm RP  Robert Gontarz, starosta Paweł Cieśliński, wicestarosta Krzysztof Aurast, członek zarządu powiatu Janusz Kaczmarek, wójt gminy Rybno Tomasz Węgrzynowski, inspektor nadzoru inwestycyjnego Andrzej Roman,  przedstawiciel wykonawcy Paweł Kowalski, dyrektor PZD w Działdowie Krzysztof Chyliński, kierownik Działu Technicznego PZD Kazimierz Skonieczny i kierownik Bazy Sprzętu i transportu w Lidzbarku Jerzy Kopański.

Prace remontowe objęły m. in. ułożenie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego: 36 065,70m² oraz uzupełnienie poboczy kruszywem: 13 013,00 m².

Wartość inwestycji wyniosła 2 018 307,81 zł brutto.

/zdjęcie główne przedstawia uczestników odbioru inwestycji/

Fot: Marcin OstrowskiDodał: Benedykt Perzyński