Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 07.10.2021
Zaproszenie do konkursu „Godni Naśladowania”

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosiła 4 października 2021 r. Konkurs „Godni Naśladowania”. W tym roku partnerami są: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Stowarzyszenie ESWIP, Federacja FOSa oraz Bank Żywności w Olsztynie.

Celem Konkursu jest upowszechnianie na poziomie regionalnym i lokalnym aktywności obywatelskiej i społecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz działaczy społecznych. Ponadto Konkurs promuje działania samorządów oraz przedsiębiorców, którzy podejmują i rozwijają współpracę z podmiotami obywatelskimi na rzecz dobra wspólnego.

Szczegóły na stronie: https://www.ropwwm.org.pl/artykuly/833/po-raz-osiemnasty-nagrodzimy-godnych-nasladowania.html

Informacja: Sekretariat Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Dodał: Benedykt Perzyński