Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 28.11.2018
Odbiór końcowy robót inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1290N na odcinku od przejazdu kolejowego do miejscowości Prioma”.

28 listopada br. miał miejsce odbiór końcowy robót inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1290N na odcinku od przejazdu kolejowego do miejscowości Prioma”. Wykonawcą robot było Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL”. Adam Nowakowski z Glinojecka.

Galeria

W odbiorze uczestniczyli: starosta Paweł Cieśliński, wójt gminy Płośnica Krzysztof Groblewski, zca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie Krzysztof Chyliński, naczelnik WRGFEiP Starostwa Powiatowego w Działdowie Piotr Utrata,  pracownicy PZD  Kazimierz Skonieczny i Stanisław Górny, zaś ze strony wykonawcy kierownik budowy Robert Stęplowski.

Galeria

Prace nad realizacją projektu objęły mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 W 50/70 średnio   100kg/m² dla KR1-2 – 489,60t, ułożenie w-wy ścieralnej AC 11 S 50/70 z betonu asfaltowego o grub. 4cm po zagęszczeniu – 4800,00m², uzupełnienie pobocza kruszywem łamanym 0-31,5mm gr.10cm szer. 1,00m – 1920,00m² i wykonanie oznakowania poziomego jezdni oraz linii krawędziowych– 239,04m²

Galeria

Koszt inwestycji wyniósł  423 859,97 zł, w tym udziały: Powiatu Działdowskiego- 211 929,99 zł i Gminy  Płośnica – 211 929,98 zł.

Fot: Piotr UtrataDodał: Benedykt Perzyński