Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 24.04.2020

Zgodnie z pismem zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego Grzegorza Hudzika z dn. 21 kwietnia br. skierowanym do wojewodów dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego W-M UW w Olsztynie Krzysztof Kuriata informuje, że nie zaleca się uruchamiania fontann, ulicznych instalacji wodnych lub innych tego typu obiektów, ze względu na możliwość rozprzestrzeniania się cząsteczek wirusa wraz z aerozolem wodnopowietrznym.

Oba pisma w załączeniu.

Dodał: Benedykt Perzyński