Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 05.05.2020

Uprzejmie informuję, że aktualny poziom zagrożenia epidemicznego w powiecie działdowskim, upoważnia do częściowego zniesienia ograniczeń w obsłudze interesantów i w zakresie pracy   poszczególnych wydziałów Starostwa. W związku z tym z dniem 6 maja 2020 r. przywraca się możliwość załatwiania spraw przez interesantów osobiście, w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 12.00, w następujących lokalizacjach:

Siedziba Starostwa – wejście „A” od strony ul. Jagiełły 6/8

– sprawy wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych, spraw administracji architektoniczno-budowlanej, ochrony środowiska.

Budynek przy ul. Skłodowskiej 15

– sprawy geodezyjne i nieruchomości.

Budynek przy u. Lidzbarskiej 31

– sprawy orzekania o niepełnosprawności.

Podczas wizyty w urzędzie proszę o zachowanie obowiązującego dystansu dwóch metrów odległości pomiędzy osobami, zasłanianie twarzy i dezynfekcję rąk przy wejściu.

Ponadto obowiązuje nadal możliwość załatwiania spraw za pomocą środków komunikowania się na odległość, telefonicznie, mailowo i za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Istnieje również możliwość umieszczania korespondencji do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu „A” do budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie od ul. Jagiełły 6/8.

Przed osobistym przybyciem do siedziby Starostwa, rekomendowany jest kontakt telefoniczny z poszczególnymi Wydziałami Starostwa Powiatowego w Działdowie w celu umówienia wizyty.

Dane kontaktowe Starostwa Powiatowego w Działdowie:

e-mail: sekretariat@e-starostwo.pl

Skrzynka podawcza: https://epuap.gov.pl (adres skrytki: /starostwodz/SkrytkaESP)

Sekretariat: tel. 23 697 59 40

 

Dodał: Benedykt Perzyński