Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 14.02.2024

Zarząd Powiatu Działdowskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Działdowie. Oferty muszą być złożone lub wpłynąć do Starostwa Powiatowego w Działdowie do dnia 7 marca 2024 r., do godz. 15:30.

Do konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły ponadpodstawowej może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Do pobrania: pełna treść ogłoszenia, uchwała Zarządu Powiatu Działdowskiego z dn. 14 lutego br. w tej sprawie oraz klauzula informacyjna.

Dodał: Benedykt Perzyński