Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 05.02.2024

Starosta Działdowski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do wydzierżawiania nieruchomość: działka nr 167/1 o pow. 5,21 ha i działka nr 173/1 o pow. 32,29 ha, o numerze księgi wieczystej EL1D/00039576/2, położona w obrębie Klonowo, gmina Lidzbark, powiat działdowski.

Szczegóły w załączniku:

Dodał: Benedykt Perzyński