Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 22.07.2020

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił w dniu 22 lipca 2020 roku nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” – finansowanie retencji na wsi, którego celem jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych

Wnioski można składać w terminie od 22 lipca 2020 roku do 17 grudnia 2021 roku, do godziny 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków. Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji do 70% kosztów kwalifikowanych.

O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego realizujących zadania w zakresie retencji na obszarach wiejskich.

Szczegóły oraz dokumentacja do pobrania na stronie internetowej:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/nabor-2020-2021–retencja-na-obszarach-wiejskich/

Dodał: Benedykt Perzyński