Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 20.08.2020

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza zainteresowanych na bezpłatne spotkanie informacyjne „Fundusze europejskie – środki na otwarcie działalności gospodarczej”. Spotkanie odbędzie się 27 sierpnia 2020 roku w godzinach od 10:00 do 13:00 w Olsztynie, Villa Pallas, ul. Żołnierska 4.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy na adres mailowy gpiolsztyn@warmia.mazury.pl  do 25 sierpnia 2020 roku do godziny 15:00 i otrzymać drogą mailową informację od organizatorów potwierdzającą zakwalifikowanie się na spotkanie (po zakończeniu rekrutacji). Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

Mimo że udział w spotkaniu jest bezpłatny, organizatorzy proszą  o poinformowanie organizatora (w razie nagłego wypadku) o nieobecności, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Zasada ta przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Szczegóły:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:

tel. 89 512 54 85/ 83/ 84/ 85/ 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Dodał: Benedykt Perzyński