Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 17.07.2019

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na roboty budowlane o wartości poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8, dotyczące remontu konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachowego oraz remontu elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku:

Dodał: Benedykt Perzyński