Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 30.11.2023

Zarząd Powiatu Działdowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie powiatu działdowskiego.

Szczegóły w załączniku:

Dodał: Benedykt Perzyński