Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 26.01.2024

Starosta Działdowski ogłasza

  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Myślęta, gmina Działdowo, powiat działdowski, oznaczonej numerem działki 38 o powierzchni 0,3438 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa;
  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Miasto Działdowo, gmina Miasto Działdowo, powiat działdowski, oznaczonej numerem działki 234 o powierzchni 0,0061 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
  • pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie ewidencyjnym Gralewo, gmina Płośnica, powiat działdowski, oznaczonej numerem działki 104/1 o powierzchni 0,0277 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku:

Dodał: Benedykt Perzyński