Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 03.12.2020

Informuję, że dzień 24 grudnia 2020 r. (czwartek) – jest dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Działdowie (art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

                                                                                                                     Starosta Działdowski

                                                                                                                          Paweł Cieśliński

Dodał: Benedykt Perzyński