Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 25.11.2020

25 listopada 2020 roku Zarząd Powiatu Działdowskiego podjął uchwałę w sprawie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu działdowskiego w 2021 roku.

Treść uchwały w załączniku:

Dodał: Benedykt Perzyński