Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 27.04.2021

Informuję, że dzień 30 kwietnia 2021 r. (piątek) – jest dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Działdowie, w związku z Zarządzeniem Nr 19/2021 Starosty Działdowskiego z dnia 17 marca 2021 r., wydanym na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).

Starosta Działdowski

Paweł Cieśliński

 

 

 

 

Dodał: Benedykt Perzyński