Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 29.04.2021

Ogłoszenie o drugim przetargu na dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej jako działki 123/1 i 123/2, obręb Jankowice.

Plik do pobrania:

Dodał: Benedykt Perzyński