Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 27.02.2020

Informacja dotycząca ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Powiatu Działdowskiego w 2020 roku z zakresu kultury, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz promocji i ochrony zdrowia.

Pełny tekst ww. informacji w załączniku:

Dodał: Benedykt Perzyński