Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 25.02.2020

Rozkład godzin pracy aptek oraz harmonogram dyżurów w porze nocnej, niedziele i święta na terenie powiatu działdowskiego na 2020 rok. zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/149/2020 Rady Powiatu Działdowskiego z dn. 19 lutego 2020 r. w załączniku:

Dodał: Benedykt Perzyński