Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 09.10.2019

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Działdowskiego o ofercie uproszczonej na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. Upowszechnianie piłki siatkowej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu działdowskiego.

Zarząd Powiatu Działdowskiego  informuje, że w dniu 04.10.2019 roku do Starostwa Powiatowego w Działdowie wpłynęła oferta uproszczona na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu złożona przez Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki Działdowo  pn. Upowszechnianie piłki siatkowej wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu działdowskiego. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie. Każdy do dnia 18.10.2019 roku możne zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Oferta w załączniku:

Dodał: Benedykt Perzyński