Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 07.10.2019

Informujemy, że siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności mieści się obecnie przy ul. Lidzbarskiej 31A, tel.: 23 697 22 63, e-mail: pzoon@e-starostwo.pl

Dodał: Benedykt Perzyński