Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 19.09.2019

Informujemy, że na stronie internetowej:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ca0fd25f-a4ab-4409-be04-eaa5b1bd1b98

znajduje się ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane „Zmiana sposobu użytkowania budynku inwentarskiego (obory) na budynek oświaty, budowa zbiornika przeciwpożarowego oraz rozbiórka płyty do składowania obornika w Malinowie”

Dodał: Benedykt Perzyński