Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 14.07.2020

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Działdowskiego o ofercie uproszczonej na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury pn. „28 marzeń niepełnosprawni w drodze na szczyt”. Zdobycie Korony Gór Polski.

Zarząd Powiatu Działdowskiego informuje, że w dniu 13.07.2020 r. do Starostwa Powiatowego w Działdowie wpłynęła oferta uproszczona na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury złożona przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie pn. „28 marzeń niepełnosprawni w drodze na szczyt”. Zdobycie Korony Gór Polski”. Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Działdowie. Każdy do dnia 22.07.2020 r. może zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Treść oferty w załączniku:

Dodał: Benedykt Perzyński