Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 22.07.2020

Informujemy, że na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl ogłoszono konkurs dla dzieci w wieku 11–14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników: „Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję”. Jest to konkurs polegający na ułożeniu rymowanki o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. Więcej informacji pod adresem https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/dobrze-sie-czuje-gdy-o-bezpieczenstwie-rymuje

Podpisaną pracę konkursową oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 31 sierpnia 2020 roku, do godziny 24:00 na adres e-mail rymowanka@krus.gov.pl

Konkurs na rymowankę!
Dodał: Benedykt Perzyński