Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 10.08.2020

W imieniu Zarządu Powiatu Działdowskiego bardzo proszę o upowszechnienie informacji o ankiecie dla mieszkańców powiatu działdowskiego (plik w załączeniu), która jest jednym z narzędzi do opracowania Strategii nowo powstałego Obszaru Funkcjonalnego – Południowe Mazury, który tworzą powiaty: działdowski, nidzicki, szczycieński i piski. Celem nowo powstałego porozumienia ponadlokalnego czterech powiatów jest pozyskanie dodatkowego dofinansowania pozakonkursowego z puli środków Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027 z budżetu województwa warmińsko – mazurskiego.

W załączonym dokumencie przedstawiliśmy powód przeprowadzenia ankiety wśród mieszkańców naszego powiatu. Prosimy o zamieszczenie załączonych informacji na stronach www. Waszych instytucji, portalach społecznościowych instytucjonalnych i prywatnych ale również prosimy o zachęcenie pracowników Państwa instytucji (zakładów pracy).

Z upoważnienia Starosty Działdowskiego

Piotr Utrata

Starostwo Powiatowe w Działdowie

Tel. 23 697 59 40

Dodał: Benedykt Perzyński