Powiat Działdowski

A- A+

Ogłoszenia 11.08.2020

Komunikat Starosty Działdowskiego z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego

Podaje się do publicznej wiadomości, że z dniem 12 sierpnia 2020 roku praca urzędu Starostwa będzie się odbywała według następujących zasad:

Dostęp do siedziby Starostwa będzie możliwy wyłącznie poprzez wejście A od strony ulicy Jagiełły 6/8 w godzinach od 7.30 do 15.30 przy zachowaniu zasady, że klienci urzędu będą obsługiwani pojedynczo w wydzielonej części korytarza.

Rekomenduje się, aby interesanci załatwiający sprawy inne niż komunikacyjne poprzedzili wizytę uprzednim uzgodnieniem telefonicznym.

Wydziały posiadające siedzibę przy ulicy Skłodowskiej 15 oraz Powiatowy Zespół
ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy ulicy Lidzbarskiej 31 przyjmować będą interesantów w godz. od 7.30 do 15.30, przy zachowaniu zasad sanitarnych i dystansu społecznego.

Powyższe zasady zostają wprowadzone ze względu na aktualny stan zagrożenia epidemiologicznego w powiecie działdowskim i będą obowiązywały do czasu opublikowania następnego komunikatu.

Przypomina się, że kasa Starostwa Powiatowego zaprzestała przyjmowania wpłat gotówkowych i w urzędzie za pomocą kart płatniczych. Wszelkie wpłaty proszę dokonywać przelewem bankowym lub pocztowym przekazem pieniężnym na numer konta bankowego: 84 1020 3541 0000 5802 0319 0741.

Wpłaty należności na rzecz Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego lub przekształcania prawa użytkowania wieczystego można dokonywać wyłącznie w Oddziale Banku PKO S.A. w Działdowie ul. Władysława Jagiełły 18 lub drogą internetową na numer konta bankowego: 80 1020 3541 0000 5502 0319 0766.

Starosta Działdowski

Paweł Cieśliński

 

Dodał: Benedykt Perzyński