Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 14.04.2023
Oprogramowanie SI PROMIEŃ w procesie prognozowania zagrożeń

W dniach 13-14 kwietnia 2023 r. w Działdowie odbyło się szkolenie organizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie wspólnie ze Starostą Działdowskim dla osób, jednostek, służb i pracowników administracji związanych problematyką ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, z ukierunkowaniem na działanie w czasie możliwości wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w transporcie drogowym. Do oszacowania wielkości potencjalnego obszaru skutków oddziaływania radiacyjnego wykorzystano oprogramowanie SI PROMIEŃ służące wizualizacji i prognozowaniu miejsca zdarzenia oraz prowadzenia wymiany informacji o skażeniach. Celem szkolenia było poszerzenie i doskonalenie umiejętności oraz usystematyzowanie wiedzy operatorów SI PROMIEŃ w starostwach powiatowych w procesie prognozowania zagrożeń przy uwzględnieniu prognozy meteorologicznej dla danego obszaru.

W ramach szkolenia omówiono również zasady koordynacji i współdziałania powiatowych służb, inspekcji, straży w czasie zdarzenia radiacyjnego w transporcie drogowym, prognozowania zdarzenia radiacyjnego oraz chemicznego w zakładzie przemysłowym, udzielania pierwszej pomocy medycznej osobom poszkodowanym w przypadku zdarzenia radiacyjnego. Dodatkowo omówiono zasady prowadzenia dekontaminacji na terenie powiatu działdowskiego przy wsparciu zewnętrznych służb oraz prowadzenia dekontaminacji za pomocą podręcznych środków.

W szkoleniu udział wzięli pracownicy merytoryczni starostw z powiatów działdowskiego, ostródzkiego, iławskiego, nidzickiego, nowomiejskiego, mrągowskiego, przedstawiciele służb i inspekcji powiatu działdowskiego oraz 42 Batalionu Lekkiej Piechoty w Morągu.

Mariusz Grabiński

 

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński