Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 18.04.2023
Otwarcie Poradni Onkologicznej w działdowskim SPZOZ już pod koniec kwietnia!

SPZOZ w Działdowie w porozumieniu ze Starostą Działdowskim i Burmistrzem Miasta Działdowo oraz we współpracy z Centrum Radioterapii i Onkologii Nu-Med Grupa S.A. w Elblągu uruchamia z końcem kwietnia b.r. działalność Poradni Onkologicznej. Poradnia będzie mieściła się w SPZOZ w Działdowie na parterze – Gabinet nr 39 (Punkt pobrań krwi).

Poradnia Onkologiczna będzie czynna trzy razy w tygodniu zarówno w godzinach dopołudniowych, jak i popołudniowych, co umożliwi pacjentom większy dostęp do świadczeń Poradni Onkologicznej.

Nowoczesne leczenie chorób onkologicznych daje szanse na powodzenie terapii, co równocześnie zwiększa szanse pacjentów na wyjście z choroby nowotworowej. Poradnia bliżej pacjenta to łatwiejszy dostęp do opieki onkologicznej, wsparcie na każdym etapie choroby począwszy od profilaktyki, przez diagnozę, leczenie i monitorowanie zdrowia pacjenta po zakończonym procesie leczenia.

Do Poradni Onkologicznej nie jest wymagane skierowanie, całość leczenia odbywać się będzie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Specjaliści w Poradni udzielać będą konsultacji pacjentom bez skierowania, kierowanym przez lekarzy specjalistów z innych zakładów opieki zdrowotnej. Będą kwalifikować pacjentów do dalszego leczenia i prowadzić badania kontrolne po leczeniu szpitalnym.

Pacjent otrzyma wsparcie Koordynatora Onkologicznego w ramach DILO (Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego), który zajmie się koordynowaniem całego procesu diagnostyki i procesu leczenia, aby zapewnić pacjentowi szybszy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej.

Marlena Perzyńska

/zdjęcie główne przedstawia działdowski SP ZOZ/

Fot: Benedykt PerzyńskiDodał: Benedykt Perzyński