Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 10.04.2018
OSIEM LAT PO TRAGEDII

10 kwietnia 2010 r., o godz. 8:41 CEST miała miejsce katastrofa samolotu Tu-154M/101niedaleko lotniska Smoleńsk-Sewiernyj, w wyniku której poniosło śmierć 96 osób. W tej katastrofie zginęła urodzona 13 grudnia 1951 r. w Warszawie Grażyna Gęsicka, socjolog, polityk, minister rozwoju regionalnego. W latach 1985-1993 pracowała jako adiunkt w Instytucie Socjologii UW. Była członkinią Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz członkinią Association Internationale des Sociologues de Langue Française. W latach 1990–1997 doradzała i wykonywała ekspertyzy z zakresu problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz m.in. Komisji Europejskiej, Banku Światowego, rządu, Sejmu RP, władz lokalnych i regionalnych. Od września do grudnia 1991 r. była doradcą ministra pracy i polityki socjalnej. W latach 1995-1996 zajmowała stanowisko zastępcy kierownika programu Phare „Inicjatywy lokalne na rzecz rozwoju społeczno-ekonomicznego”. Pracowała jako zastępczyni dyrektora generalnego w Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1996-1998). Przyczyniła się w znacznej mierze do powstania w Działdowie Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. W latach 1998-2001 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W sierpniu 2001 r. została wiceprezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 2005 r. kilkakrotnie była powoływana na stanowisko ministra rozwoju regionalnego. Posłanka na Sejm RP VI kadencji. Pochowana została w Kwaterze Smoleńskiej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

OSIEM LAT PO TRAGEDII

Oprócz Grażyny Gęsickiej śmierć ponieśli: Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent RP na wychodźstwie, Lech Kaczyński – prezydent RP, Maria Kaczyńska – małżonka prezydenta RP,  Krzysztof Putra – wicemarszałek Sejmu RP, Jerzy Szmajdziński – wicemarszałek Sejmu RP, Krystyna Bochenek – wicemarszałek Senatu RP, Janusz Kochanowski – rzecznik praw obywatelskich, Janusz Krupski – kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Janusz Kurtyka – prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Sławomir Skrzypek – prezes Narodowego Banku Polskiego, Maciej Płażyński – poseł, prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Władysław Stasiak – szef Kancelarii Prezydenta RP, Aleksander Szczygło – szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Paweł Wypych – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Stanisław Komorowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Andrzej Kremer – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Tomasz Merta – podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mariusz Handzlik – podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Andrzej Przewoźnik – sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Leszek Deptuła – poseł na Sejm RP, Grzegorz Dolniak– poseł na Sejm RP, Przemysław Gosiewski – poseł na Sejm RP, Izabela Jaruga-Nowacka – poseł na Sejm RP, Sebastian Karpiniuk – poseł na Sejm RP, Aleksandra Natalli-Świat – poseł na Sejm RP, Arkadiusz Rybicki – poseł na Sejm RP, Jolanta Szymanek-Deresz – poseł na Sejm RP, Zbigniew Wassermann – poseł na Sejm RP, Wiesław Woda – poseł na Sejm RP, Edward Wojtas – poseł na Sejm RP, Janina Fetlińska – senator RP, Stanisław Zając – senator RP, Joanna Agacka-Indecka – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Ewa Bąkowska – wnuczka gen. bryg. Mieczysława Smorawińskiego, Anna Maria Borowska – wiceprezes Gorzowskiej Rodziny Katyńskiej, Bartosz Borowski – przedstawiciel Gorzowskiej Rodziny Katyńskiej, Czesław Cywiński – prezes Światowego Związku Żołnierzy AK, Edward Duchnowski – sekretarz generalny Związku Sybiraków, ks. prałat Bronisław Gostomski – dziekan dekanatu Londyn-Północ, proboszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie, o. Józef Joniec SchP – prezes Stowarzyszenia Parafiada, ks. Zdzisław Król – kapelan Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, ks. Andrzej Kwaśnik – kapelan Federacji Rodzin Katyńskich, Tadeusz Lutoborski – b. prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Bożena Mamontowicz-Łojek – prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej, Stefan Melak – prezes Komitetu Katyńskiego, Stanisław Mikke – wiceprzewodniczący ROPWiM, redaktor naczelny miesięcznika „Palestra”, Piotr Nurowski – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Bronisława Orawiec-Löffler – członkini Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich z Podhala, Katarzyna Piskorska – córka Tomasza Piskorskiego, Andrzej Sariusz-Skąpski – prezes Federacji Rodzin Katyńskich, Wojciech Seweryn – rzeźbiarz, autor Pomnika Ofiar Katynia w Chicago, Leszek Solski – członek Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, Teresa Walewska-Przyjałkowska – Fundacja „Golgota Wschodu”, Anna Walentynowicz – działaczka Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielka NSZZ „Solidarność”, Gabriela Zych – prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Kaliszu, gen. Franciszek Gągor – szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. dyw. Tadeusz Buk – dowódca Wojsk Lądowych RP, gen. broni pil. Andrzej Błasik – dowódca Sił Powietrznych RP, wiceadmirał Andrzej Karweta – dowódca Marynarki Wojennej RP, gen. dyw. Włodzimierz Potasiński – dowódca Wojsk Specjalnych RP, gen. broni Bronisław Kwiatkowski – Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych RP, gen. bryg. Kazimierz Gilarski – dowódca Garnizonu Warszawa, bp. gen. dyw. Tadeusz Płoski – katolicki biskup polowy Wojska Polskiego, abp gen. bryg. Miron Chodakowski – prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego, ks. płk Adam Pilch – p.o. Ewangelickiego Biskupa Wojskowego, ks. ppłk pil. Jan Osiński – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego, ppłk Zbigniew Dębski – członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, sekretarz Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, Katarzyna Doraczyńska – zastępca dyrektora gabinetu szefa Kancelarii Prezydenta, radna dzielnicy Praga-Południe w Warszawie, Aleksander Fedorowicz– tłumacz języka rosyjskiego, ks. Roman Indrzejczyk – kapelan prezydenta, Dariusz Jankowski – aspirant w Zespole Obsługi Organizacyjnej Kancelarii Prezydenta, Mariusz Kazana – dyrektor protokołu dyplomatycznego MSZ, gen. bryg. Stanisław Nałęcz-Komornicki – kanclerz Orderu Wojennego Virtuti Militari, płk dr hab. n. med. Wojciech Lubiński – lekarz prezydenta, rzecznik prasowy, sekretarz Rady Naukowej i z-ca komendanta Wojskowego Instytutu Medycznego, Barbara Mamińska – dyrektor biura kadr i odznaczeń w Kancelarii Prezydenta, Janina Natusiewicz-Mirer – sybiraczka, działaczka społeczna, dawna działaczka opozycji demokratycznej w Krakowie, ks. prof. Ryszard Rumianek – rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Izabela Tomaszewska – dyrektor zespołu protokolarnego Kancelarii Prezydenta, Janusz Zakrzeński – aktor teatralny i filmowy, członek rady programowej Związku Piłsudczyków, mjr Robert Grzywna, kpt. Arkadiusz Protasiuk, por. Artur Ziętek, chor. Andrzej Michalak, Natalia Januszko, Barbara Maciejczyk, Justyna Moniuszko, mł. chor. Agnieszka Pogródka-Węcławek, ppłk Jarosław Florczak, kpt. Dariusz Michałowski, por. Paweł Janeczek, ppor. Piotr Nosek, st. chor. Artur Francuz, chor. Jacek Surówka, chor. Paweł Krajewski, chor. Marek Uleryk.

OSIEM LAT PO TRAGEDII
Fot: Fot.: pap, Adrian Gryciuk, nn.Dodał: Benedykt Perzyński