Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 13.04.2018
Rondo w Tuczkach już pod koniec sierpnia!

12 kwietnia br. w Urzędzie Gminy Rybno miało miejsce uroczyste podpisanie umów: pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim, reprezentowanym przez członka Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego, a Powiatem Działdowskim, reprezentowanym przez starostę Mariana Janickiego, wicestarostę Mariana Brandta i skarbnik Urszulę Wojtczyk i Gminą Rybno reprezentowaną przez wójta Tomasza Węgrzynowskiego i skarbnik Zdzisławę Kanicz oraz pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich z Olsztyna i  wykonawcą, czyli Przedsiębiorstwem Drogowo – Budowalnym z Brodnicy na realizację zadania pn. „Budowa ronda w miejscowości Tuczki na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1255N Etap -I”.

Galeria

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 2 300 000 zł, zaś planowany termin zakończenia prac ustalony został na 31 sierpnia 2018 r.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński