Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 13.02.2020
„Pamiątka regionu Warmii i Mazur”. Zaproszenie do konkursu

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „Pamiątka regionu Warmii i Mazur” Celem Konkursu jest pozyskanie regionalnej pamiątki, która kojarzy się z Warmią i Mazurami, symbolizuje jej kulturę, tradycje regionalne i zwyczaje. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, także twórcy i artyści, którzy prowadzą działalność gospodarczą samodzielnie lub są zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie Organizatorowi pracy konkursowej oraz wypełnienie „Karty zgłoszenia”.

Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace. Praca zgłoszona do konkursu musi być wykonana samodzielnie i być pracą autorską, nie może stanowić opracowania osób trzecich oraz nie może być obciążona prawami osób trzecich.

Termin nadsyłania prac mija 30 czerwca 2020 r. Liczy się data stempla pocztowego lub potwierdzenia w sekretariacie Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Mariańskiej 3 w Olsztynie.

Szczegóły oraz karta zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej:

https://warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/5339-pochwalmy-sie-regionalnymi-pamiatkami

 

Dodał: Benedykt Perzyński