Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 13.02.2020

Departament Strategii, Współpracy Zagranicznej oraz Informacji Publicznej zachęca w imieniu Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego do wzięcia udziału w Plebiscycie na „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019”.

Głos można oddać po wejściu na adres https://integracja.gugik.gov.pl/plebiscyt/ lub po kliknięciu w napis „Plebiscyt ODGiK 2019” znajdującym się z prawej strony menu (paska) serwisu www.geoportal.gov.pl Plebiscyt trwa do 2 marca 2020 r.

Szczegóły na stronie: https://integracja.gugik.gov.pl/plebiscyt/

Dodał: Benedykt Perzyński