Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 19.09.2023
„Piękno ukryte w wodzie – jeziora stawy, rzeki powiatu działdowskiego” – zaproszenie do konkursu fotograficznego

Starosta Działdowski zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym: „Piękno ukryte w wodzie – jeziora stawy, rzeki powiatu działdowskiego

W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec powiatu działdowskiego zajmujący się fotografią amatorsko lub profesjonalnie, który wykona fotografie ukazujące piękno jezior, stawów i rzek znajdujących się na terenie powiatu działdowskiego. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz osoby dorosłe.

Do konkursu należy zgłosić nie więcej niż cztery zdjęcia przedstawiające jeziora, stawy lub rzeki położone na terenie powiatu działdowskiego. Fotografie mogą zostać wykonane w okresie trwania konkursu lub pochodzić ze zbiorów uczestnika z zastrzeżeniem, że muszą przedstawiać aktualny wizerunek fotografowanego miejsca.

Na zwycięzców w każdej  kategorii czekają atrakcyjne nagrody!!!

Nagrodzone lub wyróżnione fotografie posłużą do niekomercyjnej promocji Powiatu Działdowskiego, m.in. w folderach, ulotkach, plakatach, kalendarzach oraz na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa Regulamin.

Termin nadsyłania prac mija 20 października 2023 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 23 697 59 67 lub mailowo pod adresem: kultura@e-starostwo.pl

Dokumentacja konkursowa w załącznikach:

Dodał: Benedykt Perzyński