Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 05.12.2017
PIOTR RYDEL LAUREATEM HONOROWYM “ŚWIADEK HISTORII”

4 grudnia br. w Bydgoszczy odbyło się uroczyste wręczenie nagród oraz nadanie tytuły Laureata Honorowego „Świadek Historii” sześciu osobom: Zdzisławowi Cisowskiemu, Jerzemu Gadzinowskiemu, Leokadii Teresie Majewicz, Józefowi Pinterze, Piotrowi Rydlowi i Hannie Sowińskiej. Nagrody wręczył zastępca prezesa IPN Jan Baster. Tytuł Laureata Honorowego „Świadek Historii” jest przyznawany osobom, instytucjom i organizacjom wyjątkowo zasłużonym dla upamiętnienia historii narodu polskiego oraz wspierającym działania pionu edukacyjnego IPN.

Galeria

Warto zaznaczyć, że to prestiżowe wyróżnienie otrzymał mieszkaniec naszego powiatu Piotr Rydel, któremu osobiście pogratulowała biorąca udział w ww. uroczystości przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Magdalena Anczykowska:

„W imieniu Rady Powiatu Działdowskiego oraz własnym składam Panu serdeczne gratulacje z okazji tak prestiżowego wyróżnienia, jakim jest tytuł Laureata Nagrody Honorowej „Świadek Historii”.

„Świadek historii” to termin, który może być rozumiany dwojako. Oznacza osobę, która uczestniczyła w ważnych wydarzeniach historycznych i dzisiaj o nich świadczy, relacjonując swoje życie, ale jest nim również ten, kto swoją działalnością udowadnia, że nasza wspólna narodowa pamięć, jest fundamentem i teraźniejszości, i przyszłości naszego narodu.

Niniejsza nagroda, przyznana właśnie Panu, jako osobie  wyjątkowo zasłużonej dla upamiętnienia historii Narodu Polskiego, która stara się kultywować pamięć historyczną, jest dowodem na to, iż odznacza się Pan szczególną troską o rzetelne przekazywanie kolejnym pokoleniom historii naszych przodków”.

Piotr Rydel, mieszkaniec Rumiana, na co dzień prowadzi gospodarstwo rolne. Jest również prezesem Polskiego Związku Hodowców  i Producentów Bydła Rasy Zachowawczej Polska Czerwona w typie mięsnym. Przebywając na emigracji w Norwegii w latach 1982-1990, zaangażował się w dokumentowanie i archiwizowanie historii Narodowych Sił Zbrojnych, a zgromadzone materiały przekazał IPN. Obecnie organizuje uroczystości upamiętniające żołnierzy wyklętych na Ziemi Lubawskiej. Do 25 stycznia 2017 r. był również radnym Gminy Rybno obecnej kadencji. Jest również inicjatorem i fundatorem publikacji: „Święta Ziemia Lubawska. Ziemia Lubawska i Ziemia Łążyńska w impresjach Józefa Zbigniewa Polaka”, której promocja odbyła się w marcu br. w Rybnie.

Fot: Magdalena AnczykowskaDodał: Benedykt Perzyński