Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 06.04.2022
Platynowa nagroda ESO ANGELS dla Oddziału Neurologii i Udarowego

Z wielką przyjemnością informujemy, że: Oddział Neurologii i Udarowy działdowskiego SP ZOZ otrzymał Platynową Statuetkę ESO Angels za wysoki poziom opieki i leczenia pacjentów z udarem mózgu. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 5  kwietnia 2022r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Działdowie.  Jest to światowe wyróżnienie w zakresie leczenia udarów mózgu. ESO Angels Awards to doroczne nagrody dla placówek medycznych wyróżniających się najwyższym poziomem leczenia udarów mózgu.

W uroczystości wzięli udział :

starosta Paweł Cieśliński, wicestarosta Krzysztof Aurast oraz członkowie zarządu,  przewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego Michał Struzik, dyrektor SPZOZ w Działdowie Ireneusz Weryk, zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Mirosława Sokół, lekarz kierujący Oddziałem Neurologii i Udarowym dr n.med Marek Zalisz z zespołem oddziału oraz pozostali goście.

Pod patronatem Inicjatywy Angels oraz Europejskiej Organizacji Udarowej (ESO) monitorowana jest jakość pracy oddziałów udarowych na całym świecie. Celem projektu Angels jest promowanie najlepszych standardów leczenia pacjentów z udarem mózgu oraz wdrażanie nowoczesnych procedur postępowania w celu ujednolicenia procesu diagnostyki i leczenia udarów mózgu w Europie i na Świecie.

Udar niedokrwienny mózgu jest drugą na świecie przyczyną zgonów i pierwszą przyczyną niepełnosprawności. W Polsce co roku odnotowywanych jest ok. 70 tysięcy nowych zachorowań, a prognozy mówią o 82,8 – 96,6 tys. udarów rocznie w 2025 roku.

Certyfikat Platynowy potwierdza, że leczenie pacjentów w ostrej fazie udaru mózgu, jak i opieka w Oddziale Udarowym SPZOZ w Działdowie spełnia najwyższe  standardy.

Podczas spotkania odbyły się prezentacje:

– „Wyniki  Rejestru  Opieki Udarowej ResQ w Oddziale Udarowym SPZOZ w Działdowie w Q32021 i ich efekty” – dr n. med. Marek Zalisz,

– „Rola Inicjatywy Angels w opiece nad pacjentem z udarem mózgu” –  Agnieszka Tymecka-Woszczerowicz z European Stroke Organization – Angels.

Nagrody przyznawane są kwartalnie na podstawie złożonego Rejestru, po ocenie spełnienia wymogów i mają formę certyfikatów: Status Złoty, Status Platynowy oraz Status Diamentowy (najwyższy).

Nagrodę w imieniu Inicjatywy Angels wręczyła Agnieszka Tymecka-Woszczerowicz na ręce dyrektora SPZOZ w Działdowie Ireneusza Weryka oraz dr. n. med. Marka Zalisza – lekarza kierującego Oddziałem Neurologii i Udarowym.

Nadesłała: Joanna Mossakowska

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia dwóch mężczyzn i jedną kobietę/

Fot: Materiał: Joanna Mossakowska/Marcin Ostrowski (MD)Dodał: Benedykt Perzyński