Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 07.04.2022

Informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz w wyniku rozstrzygnięcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego zamówienia publicznego nowe wsparcie pożyczkowe, kierowane do firm z branż najbardziej pokrzywdzonych w wyniku kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, będzie dostępne w 3 instytucjach:
• Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., WMARR Olsztyn
• Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka – Dla Biznesu (screp.pl)
• Działdowska Agencja Rozwoju S.A. Działdowska Agencja Rozwoju S.A. – Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, edukacja i szkolenia. (darsa.pl)

Pożyczka inwestycyjno-obrotowa to pożyczka kierowana do przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy szczególnie negatywne odczuli skutki pandemii (branża HoReCa oraz podmioty działające w ramach inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego „Żywność wysokiej jakości”). Wsparcie udzielane będzie firmom działającym na rynku dłużej niż 3 lata i wymagającym zmiany modelu biznesowego oraz sposobu prowadzenia procesów w firmie w zakresie:

Inwestycji związanych z koniecznością dostosowania się do nowych warunków rynkowych w tym mi.in. inwestycje w nieruchomości, zakup sprzętu/maszyn/urządzeń, zakup środków trwałych, procesy i narzędzia teleinformatyczne.
Aktywów obrotowych (zapasy, towary, materiały, produkty gotowe, półprodukty, produkty w toku, zaliczki na dostawy krótkoterminowe).
Inwestycje finansowane pożyczką mają na celu wspieranie poprawy potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i ich zdolności dostosowania się do nowych warunków rynkowych, a udział części obrotowej (wydatków na aktywa obrotowe) w przedsięwzięciu może stanowić do 50% pożyczki ogółem.

materiał: redakcjarpo@warmia.mazury.pl 

Dodał: Benedykt Perzyński