Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 20.06.2018
Działdowo PSONI – Daleko zajdziesz (film)

W okresie od czerwca do listopada 2017 roku w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Działdowie realizowano projekt grantowy pn. Daleko zajdziesz – Program poprawy swobodnego poruszania się osób z niepełnosprawnością intelektualną w ich otoczeniu z wykorzystaniem nowych technologii. Konkurs otwarty na innowacje społeczne pod nazwą „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” ogłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia PSONI w Warszawie. Operator zapewnił wsparcie merytoryczne zaś całość finansowo zabezpieczały środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Proponowane rozwiązania miały wspierać rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie, zwłaszcza po zakończeniu przez nich edukacji. Szukano pomysłów na usługi opiekuńczo — asystenckie, które będą alternatywą do umieszczania dorosłych niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej. Tych, którzy dziś jeszcze mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny uczono wybranych czynności z życia społecznego i obywatelskiego, świadczono pomoc w codziennych czynnościach samoobsługowych.

Działdowo PSONI – Daleko zajdziesz (film)

Do konkursu zgłoszono ponad 400 wniosków. Wyłoniona trzydziestka przeszła do fazy testowania. Do innowacji pn. Daleko zajdziesz zakwalifikowano 6 osób, które miały szanse podnieść swoje kompetencje w zakresie większej swobody i samodzielności w poruszaniu się w najbliższym otoczeniu. Byli to uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy z terenu powiatu działdowskiego. Mieli oni nauczyć się samodzielnie korzystać ze środków transportu publicznego, z nawigacji dla osób pieszych, oprogramowania monitorującego przebytą drogę na wypadek zgubienia się lub gdyby potrzebowali nagłej pomocy. Po pół roku intensywnych zajęć wykazano, że zwiększyła się niezależność tych osób w swobodnym poruszaniu się. Zajęcia terenowe polepszyły ich orientację w przestrzeni i otworzyły nowe możliwości.  Był to trudny okres dla samych rodziców osób niepełnosprawnych. Obawiali się oni o bezpieczeństwo swoich dorosłych już dzieci lecz równie mocno pragnęli ich samodzielności. Pomocne okazały się nowe technologie. Okazało się, że udogodnienia i oprogramowanie dla współczesnych telefonów i komputerów domowych zaspokaja nietypowe potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny. Wystarczy je odpowiednio używać, by stały się niejako protezą w trudnościach szeroko pojętej komunikacji.

Działdowo PSONI – Daleko zajdziesz (film)

Na początku tego roku spośród 33 przetestowanych innowacji wybrano 7, które rozpowszechniono na cały kraj, dając innym szansę na ich wykorzystanie w praktyce. Wśród nich znalazła się wspomniana innowacja Daleko zajdziesz – Program poprawy swobodnego poruszania się osób z niepełnosprawnością intelektualną w ich otoczeniu z wykorzystaniem nowych technologii. Sukces zasługiwał na nagrodę ale też prowokował nowe wyzwania. W marcu, dzięki wsparciu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie oraz firmom Heinz Glass i Heinz Plastic w Działdowie zorganizowano dla uczestników innowacji wyjazd do Londynu. Była to jednocześnie okazja do poznania wielu kultur, zwyczajów i religii w jednym mieście ale też nauka zaradności i samodzielności w wynajętych na ten cel mieszkaniach.

Informacja: PSONI Działdowo

Fot: PSNI DziałdowoDodał: Benedykt Perzyński