Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 25.06.2018
Uwaga konkurs!

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli o Nagrodę Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie organizacje i instytucje, które promują wartości europejskie, tożsamość i dziedzictwo kulturowe w Europie do wzięcia udziału w konkursie  „Tożsamości, europejskie wartości i dziedzictwo kulturowe w Europie”. Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie instytucji lub osoby które wniosły znaczący wkład w promowanie tożsamości i integracji europejskiej. Termin składania kandydatur upływa z dn. 7 września 2018 roku. (W załączniku Komunikat prasowy w tej sprawie).

Nagroda, której łączna wartość wynosi 50 000 EUR i zostanie przyznana w dniu 13 grudnia 2018 r.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej:

https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/2018-eesc-civil-society-prize-launched

Nadesłała: Małgorzata Wasilenko

Dodał: Benedykt Perzyński