Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 07.11.2022
Podpisanie umowy pomiędzy Kolegium Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, a II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Działdowie

4 listopada br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Kolegium Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Filia w Działdowie, reprezentowanym przez dziekan doc. Annę Kraśniewską, a II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Działdowie, reprezentowanym przez dyrektor mgr Ewę Raciborską.

Celem porozumienia jest pogłębianie i upowszechnianie wiedzy z nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz nauk społecznych oraz jej wykorzystanie dla dobra publicznego. Celem porozumienia  jest również nieustanne doskonalenie jakości kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych poprzez realizację wspólnych działań popularyzatorsko-naukowych.

Informacja: II LO w Działdowie

/zdjęcie główne przedstawia dwie siedzące za stołem kobiety/

Fot: II LO w DziałdowieDodał: Benedykt Perzyński