Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 07.11.2022
Pozyskane fundusze dla naszych liceów

Powiat Działdowski uzyskał dofinansowanie z Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację projektów:

  • realizowanego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Działdowie – „Nowoczesne LO”, w wysokości 643 653,80 zł. Realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2023 do 30 września 2023 roku.
  • realizowanego w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie – „Doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Działdowie”

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w II LO w Działdowie poprzez wyposażenie wszystkich pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Pracownia biologiczna wzbogaci się o mikroskopy trójokularowe z ekranem LCD. Powstaną dwa laboratoria językowe z 24 stanowiskami uczniowskimi. Sala chemiczno-fizyczna zostanie wyposażona w wirtualne laboratorium, teleskop soczewkowy i teleskop skomputeryzowany z optyczną tubą. W pracowni informatycznej już niedługo będzie można tworzyć wydruki 3D na specjalistycznych drukarkach. We wszystkich salach będą zainstalowane komputery stacjonarne z drukarką i tablicą interaktywną wyposażoną w aplikacje internetowych pomocy dydaktycznych. Uczniowie będą rozwijali się na zajęciach dodatkowych w sali telewizyjnej, która z założenia pozwoli na rozwijanie umiejętności medialnych, na rejestrowanie prezentacji uczniowskich i wspieranie kształcenia umiejętności interpersonalnych. W sprzęt muzyczny zostanie doposażony amatorski zespół  działający w szkole. W tak wyposażonych pracowniach lekcyjnych praca na zajęciach będzie miała charakter interaktywny, będzie wspaniałym doświadczeniem edukacyjnym podążającym za duchem czasu.

Zespół Szkół nr 1 wraz z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu stał się oficjalnie podmiotem realizującym ów projekt z ramienia Powiatu działdowskiego. Środki opiewają na kwotę: 1 180 355.45 zł z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi: 1003302.13 a wkład własny Powiatu działdowskiego: 177 053.32.

W ramach projektu powstaną:

  • dwie nowoczesne pracownie komputerowe po 16 stanowisk każda z pełnym zapleczem dydaktycznym,
  • pracownia biologiczna wyposażona w nowoczesne mikroskopy do pracy dla ucznia w tym mikroskopy podłączone do centrum wizualizacji z możliwością prezentacji wielkoformatowej,
  • pracownia chemiczna wyposażona w laptopy dla każdego ucznia oraz zestawy doświadczalne i modele do budowy cząstek materii,
  • pracownia fizyczna wyposażona w zestawy doświadczalne dedykowane do obudowy dydaktycznej fizyki w LO (48 walizek ze sprzętem doświadczalnym plus 6 ław optycznych),
  • sala do fitnessu wyposażona w zestawy do ćwiczeń dla uczniów oraz bramę do ćwiczeń indywidualnych

Wszystkie pracownie zostaną wyposażone również w oprogramowanie multimedialne do nauki przedmiotów oraz nowe meble.

 

Galeria

/zdjęcie główne przedstawia dwóch mężczyzn i kobietę siedzących za stołem/

Dodał: Benedykt Perzyński