Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 02.10.2023
Polski Czerwony Krzyż zaprasza do konkursu Siła KRWIobiecości!

Od prawie 90 lat Polski Czerwony Krzyż promuje ideę krwiodawstwa. Pierwsze Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK (HDK PCK) powstawały pod koniec lat 50-tych. W ubiegłym roku działało 696 Klubów HDK PCK. Zrzeszonych w nich było 18 481 krwiodawców, w tym 29% z nich stanowią kobiety (5 424 krwiodawczyń).

Poprzez konkurs „Siła KRWIobiecości” Polski Czerwony Krzyż chce zachęcić kobiety do oddawania krwi. Aby pokazać, jak ważne jest „dzielenie się sobą z innymi”, honorowe dawczynie, w ramach konkursu będą zapraszać inne kobiety do wspólnego oddania krwi. PCK nagrodzi najbardziej aktywne honorowe krwiodawczynie, które zachęcą najwięcej pierwszorazowych dawczyń.

Konkurs „Siła KRWIobiecości” będzie trwał od 2 października 2023 r. do 29 lutego 2024 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 marca 2024 roku. Partnerem konkursu jest Narodowe Centrum Krwi.

Szczegóły raz regulamin na stronie internetowej

https://pck.pl/sila-krwiobiecosci/?fbclid=IwAR0UvnenOWPlBSEI223n2ufjHcAdEXwJt7KIQnV_sPpIkUbfWwglCFKxf_Q

/zdjęcie główne przedstawia plakat informacyjny/

Dodał: Benedykt Perzyński