Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 02.10.2023
Zaproszenie dla gmin do udziału w „Bitwie o remizy”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapraszają do wzięcia udziału w „Bitwie o remizy”. Gmina do 20 tys. mieszkańców, w której frekwencja wyborcza w wyborach do Sejmu i Senatu 15 października 2023 r. będzie najwyższa w powiecie, otrzyma środki na sfinansowanie modernizacji strażnicy OSP. Dzięki tym funduszom możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja remizy, wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne, instalacja OZE, remont i doposażenie w niezbędny sprzęt. Wartość dofinansowania dla jednej remizy to nawet 1 milion zł.

Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych będą realizowane w roku 2024, zgodnie z procedurami określonymi przez Ministra Klimatu i Środowiska w ramach właściwego programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej).

Zaproszenie dla gmin do udziału w „Bitwie o remizy”

/zdjęcie główne przedstawia plakat informacyjny/

Dodał: Benedykt Perzyński