Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 10.10.2023
Pomóż zdobyć dodatkowe środki na rozwój twojej gminy!

Gminy do 20 tys. mieszkańców, które osiągną największą frekwencję w powiecie, otrzymają milion złotych na budżet obywatelski. Te środki będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców. O tym, co powstanie dzięki tym dodatkowym środkom, decydują mieszkańcy danej gminy.

Ponadto na dodatkowe środki mogą liczyć gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja przekroczy 60%. Dana gmina otrzyma wtedy:

  • 250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych;
  • 250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego.

Informacja: W-MUW w Olsztynie

/zdjęcie główne przedstawia fragment pliku banknotów 100 zł/

Dodał: Benedykt Perzyński