Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 09.10.2023
Rozstrzygnięto ósmą edycję Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych! Ponad 7,5 mln zł pozyskał Powiat Działdowski!

7 października br. rozstrzygnięta została ósma edycja Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Powiat Działdowski pozyskał fundusze na dwie inwestycje:

Modernizacja budynku internatu przy dawnym Zespole Szkół Rolniczych w miejscowości Gródki  – dofinansowanie: 6 800 000,00 zł,

Rozbiórka budynku administracyjno-usługowego w Działdowie przy ul. Hallera 11 – dofinansowanie: 720 000,00 zł.

Wnioski o wsparcie inwestycji mogły składać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Na największe wsparcie, w wysokości do 95 proc. wartości zadania – zgodnie z regulaminem – mogły liczyć samorządy, które inwestują w infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną, źródła ciepła zeroemisyjnego, gospodarowanie odpadami oraz odnawialne źródła energii.

Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane w zależności od czasu realizacji inwestycji. W przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy wypłata nastąpi po jej zakończeniu. W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż rok miesięcy wypłaty będą realizowane w 2-3 transzach. Wypłaty dofinansowania będą realizowane w stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej BGK.

Program Inwestycji Strategicznych to rządowy program wsparcia inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Uruchomiono go w 2021 roku aby pobudzić inwestycje publiczne i gospodarkę dotkniętą ekonomicznymi skutkami pandemii Covid-19. Przyznane dofinansowania mogą pokryć nawet do 98% kosztów danej inwestycji.

Rozstrzygnięto ósmą edycję Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych! Ponad 7,5 mln zł pozyskał Powiat Działdowski!

Modernizacja budynku internatu przy dawnym Zespole Szkół Rolniczych w miejscowości Gródki  – dofinansowanie: 6 800 000,00 zł,

Rozstrzygnięto ósmą edycję Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych! Ponad 7,5 mln zł pozyskał Powiat Działdowski!

Rozbiórka budynku administracyjno-usługowego w Działdowie przy ul. Hallera 11 – dofinansowanie: 720 000,00 zł.

/zdjęcie główne przedstawia logo: Polski Ład Rządowy Program Inwestycji Strategicznych/

Fot: Mariusz Grabiński/Benedykt PerzyńskiDodał: Benedykt Perzyński