Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 15.02.2021
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie Wiodącym Ośrodkiem Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w powiecie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie od listopada 2017 roku pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie powiatu działdowskiego.

Ośrodek powstał w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno–rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2017 r., poz.1712) realizuje on następujące zadania:

  1. udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
  2. wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
  3. wskazuje jednostki udzielające specjalistycznej pomocy dzieciom;
  4. organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
  5. koordynuje korzystanie z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

Program przewidziany jest do realizacji do 2026 r., natomiast jego plan finansowy ustalony został do 2021r.  Zadanie jest w całości finansowane z budżetu państwa.

Powiat Działdowski otrzymał na wykonywanie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Działdowie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu: w 2017 roku kwotę 23 640,00 zł,

w 2018 roku – 46 800,00 zł,

w 2019 roku – 62 400,00 zł,

w 2020 roku – 82 330,00 zł.

Na rok 2021 jest zaplanowana kwota w wysokości 91 000,00 zł.

Łączna kwota na realizację rządowego programu „Za życiem” w powiecie działdowskim w latach 2017-2021 wynosi 306 170,00 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie w ramach rządowego programu „Za życiem” realizuje m.in. następujące zajęcia:

  • terapia integracji sensorycznej,
  • terapia i konsultacje pedagogiczne,
  • terapia i konsultacje logopedyczne,
  • zajęcia fizjoterapeutyczne,
  • terapia ręki.

Do tej pory programem „Za życiem” zostało objętych 65 dzieci oraz ich rodziny.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie praca z rodziną dziecka z niepełnosprawnością oraz terapia dziecka ma charakter wieloprofilowy, kompleksowy i ciągły.

Zachęcamy do korzystania z oferty Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie.

Galeria

Dodał: Benedykt Perzyński