Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 15.02.2021

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza już po raz dziewiąty do udziału w konkursie „Pro Warmia i Mazury”. Konkurs obejmuje dwie kategorie:

– promocja ogólna – można zgłaszać projekty przedstawiające działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu, promujące wydarzenia sportowe, aktywny wypoczynek, inicjatywy kulturalne lub inicjatywy ekologiczne,

– promocja gospodarcza – można zgłaszać projekty przedstawiające działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności gospodarczej województwa/powiatu/gminy/miasta, w tym działania promocyjne mające na celu przyciągnięcie inwestycji.

W konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i instytucji naukowych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, izby i centra gospodarcze, biura obsługi inwestorów, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, klastry).

Nabór zgłoszeń do dziewiątej edycji PRO Warmia i Mazury potrwa do 15 marca 2021 roku.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe na stronie www.festiwalpromocji.pl

 w zakładce konkurs https://festiwalpromocji.pl/konkurs-prowarmia-i-mazury/.

Informacja: UMW-M

Dodał: Benedykt Perzyński