Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 12.02.2021

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do wzięcia udziału w 16. edycji konkursu „AKTYWNA WIEŚ WARMII, MAZUR I POWIŚLA”. W bieżącej edycji konkursu przeznaczonych zostało na nagrodę aż 250 tys. zł dla la gmin aktywnych w inicjatywie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”!

Maksymalna wysokość dotacji na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego nie może jednak przekroczyć kwoty 20 tys. zł, przy czym dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% łącznych kosztów przedsięwzięcia.

Ideą inicjatywy jest poprawa warunków życia ludności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez m.in. utrzymanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich. Na dofinansowanie nie mogą liczyć natomiast zadania związane z budową, modernizacją lub remontem dróg, chodników, ciągów pieszo-jezdnych; modernizacją lub remontem pomieszczeń w budynkach; zakupem wyposażenia siłowni zewnętrznych i placów zabaw; remontem lub modernizacją elewacji lub dachów budynków.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 12 marca bieżącego roku.

Szczegóły oraz dokumentacja konkursowa do pobrania na stronie internetowej:

https://warmia.mazury.pl/obszary-wiejskie/aktualnosci/6327-wspieramy-spolecznosci-lokalne

 

UWM

Dodał: Benedykt Perzyński