Powiat Działdowski

A- A+

Społeczeństwo i środowisko 18.05.2023
Potańcówki Wiejskie – nowy program Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi uznaje ogromną wartość muzyki i tańca polskiej wsi jako części dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Poprzez ogłoszony program Potańcówki Wiejskie, instytut zamierza wzmacniać i upowszechniać ideę organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego. W ten sposób instytut chce pokazać, szczególnie młodemu pokoleniu, wartość rodzimych tradycji oraz ponadczasowość jej elementów. Celem programu jest również wspieranie artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi.

W ramach programu Potańcówki Wiejskie można ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 100%, z maksymalną kwotą dofinansowania do 10 000 zł.

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie, są:

– koła gospodyń wiejskich,

– ochotnicze straże pożarne,

– organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej),

– samorządowe instytucje kultury.

Nabór wniosków rozpocznie się 22 maja i będzie trwał do 16 czerwca br. Po tym czasie wnioski będą podlegały ocenie formalnej oraz merytorycznej. Ogłoszenie wyników programu planowane jest na koniec lipca br., zaś okres organizacji potańcówek to sierpień – październik br.

Wnioski do programu należy złożyć wyłącznie elektroniczne za pomocą generatora wniosków Witkac. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, przy czym w ramach jednego wniosku można ubiegać się o dofinansowanie organizacji więcej niż jednej potańcówki, pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnej kwoty dofinansowania tj. do 10 000 zł.

Szczegóły na stronie internetowej:

https://nikidw.edu.pl/2023/05/16/narodowy-instytut-kultury-i-dziedzictwa-wsi-oglasza-program-potancowki-wiejskie/

Informacja : NIKiDW

Dodał: Benedykt Perzyński