Powiat Działdowski

A- A+

Kultura, edukacja, sport 09.11.2021
Powiat Działdowski otrzymał dofinansowanie na realizację zadań w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”

W dniu 25 października 2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Działdowskim a Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację zadania w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”. Dofinansowanie obejmuje działania związane z wyposażeniem w sprzęt IT najwyższej technologii trzech szkół:

  • Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkol nr 1 w Działdowie,
  • Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkól Zawodowych nr 1 im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Działdowie,
  • Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkól im. Emilii Sukertowej – Biedrawiny w Malinowie.

Wartość całego przedsięwzięcia stanowi kwotę 52 500,00 zł, w tym dofinansowanie z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna Tablica” wynosi 42 000,00 zł, a wkład własny Powiatu Działdowskiego – 10 500,00 zł.

Dodał: Benedykt Perzyński